Dependances | Links | Contact | Sitemap  

Aanmelden en behandeling

Aanmelden

U kunt zich zowel telefonisch (058-2801525), via email of aan de balie aanmelden voor een afspraak. Zie hiervoor de optie 'contact' op onze website, of klik hier.

Het is hierbij van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Mogelijk heeft u ook voorkeur voor een bepaalde dag of tijdstip. Hier proberen wij zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk.   

NB: Indien u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het starten van de behandeling elders fysiotherapie of oefentherapie genoten heeft, dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, omdat dit invloed kan hebben op het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Behandeling

Voorafgaand aan de start van de behandeling vindt een intake plaats. Deze intake is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw algemene gezondheidstoestand, de oorzaak en verloop van uw klacht en uw verwachtingen.

Aansluitend op deze intake kan de behandeling worden opgestart. De opzet en voortgang van de behandeling wordt in overleg met u samengesteld.

Indien u geen verwijzing heeft verrichten wij voor aanvang van de intake een korte screening, om te beoordelen of uw klacht wel bij ons thuis hoort. Indien van toepassing zullen wij  u adviseren om een afspraak te maken bij uw huisarts.

Behandelingen duren doorgaans 25 minuten. De fysiotherapeut zal in overleg met u bepalen hoe vaak en wanneer de behandelingen plaats vinden.

Om tot een optimaal behandelresultaat te komen kan het soms nodig zijn om (eventueel eenmalig) de behandeling te laten uitvoeren door een collega.

Wilt u het volgende meenemen?

  • Een identiteitsbewijs
  • Verwijsbrief (indien van toepassing)
  • Een handdoek

 

N.B. Fysiotherapie Leeuwarden Zuid is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.